Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden per 16-03-2012

Boekingen:

Recreatieoord Hippique neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn. Recreatieoord Hippique behoudt zich het recht voor om ten allen tijde- zonder opgaaf van redenen- een boeking te weigeren.
Recreatieoord Hippique zal binnen tien dagen na boeking schriftelijk aan u bevestigen / factureren. De bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen binnen 8 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Bent u binnen acht dagen niet in het bezit van de bevestiging / factuur dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen.

Prijs:
De prijzen op www.recreatieoordhippique.nl zijn niet bindend. Recreatieoord Hippique behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. De op de factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de factuur door Recreatieoord Hippique is verzonden.

Borgsom:
De borgsom van 115,00 euro dient binnen acht dagen na boeking te worden voldaan, hierna is de reservering definitief. Na het in goede orde ontvangen van de accommodatie wordt de borgsom binnen 8 dagen na vertrek terug gestort. De huursom dient volgens de op factuur vermelde datum voldaan te worden.
Indien tussen de boeking en de huurperiode minder dan zes weken zit dient u de borgsom en de huursom ineens te voldoen.De borgsom van 115,00 euro geldt voor de zes pers. vakantiewoningen en het vier pers. appartement.
De borgsom voor de trekkershut is 50,00 euro.

Toeristenbelasting:
Een ieder die niet in de gemeente Oude-Ijsselstreek woonachtig is moet toeristenbelasting betalen. Voor 2022 is dit door de gemeente op € 1,37  p.p.p.n. vastgesteld. Deze heffing vind u terug op de factuur.

Reserveringskosten:
De reserveringskosten zijn per boeking 12,50 euro.

Huisdieren:
Het meenemen van uw hond (max. 2 ) is toegestaan, mits aangelijnd op eigen terrein, en uitlaten buiten het terrein. De honden dienen ingeent te zijn en vrij van enig ongedierte. Honden mogen niet op de banken, stoelen en bedden, of overlast bezorgen aan de andere gasten. Verplicht Inentingsboekje te tonen bij aankomst.

Paarden & Pony’s:
Paarden / pony’s moeten de jaarlijkse enting tegen influenza hebben gehad. Verplicht het inentingsboekje te tonen bij aankomst. Stallen dient u zelf uit te mesten, en op de vertrekdag uitmesten uitgezonderd droog stro. Twee keer daags brokken van Havens en hooi, zijn inbegrepen en u mag zelf voeren. Weidegang naar behoefte. Op paarden/ pony’s / honden die binnen 6 weken voor aankomst geannuleerd worden, verlenen wij géén restitutie.

Annulering:
Bij annulering meer dan vier weken voor aanvang van het verblijf, is 30 % van de huursom verschuldigd.
Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd.
Bij voortijdige beëindiging van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd, er wordt geen restitutie verleend.
Bij annuleren wordt onder huursom het totale factuur bedrag bedoeld, exclusief de borgsom.

Aankomst en vertrek:
Op de aankomstdag bent u vanaf 15.00u van harte welkom, eerder i.v.m. schoonmaak  is niet mogelijk, op de vertrekdag dient u de accommodatie om 10.00u in goede orde en bezemschoon te verlaten.

Overmacht:
Overmacht aan de zijde van Recreatieoord Hippique bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Recreatieoord Hippique, daaronder mede begrepen: oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen, kortsluiting, blikseminslag en andere storingen of gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid:
Recreatieoord Hippique aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor:
– Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook tijdens of ten gevolge van een verblijf in onze accommodatie.
– Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur, en het uitvallen of sluiten van voorzieningen.
– De huurder en diegene die hem of haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies / schade die door huurder en / of hun dieren zijn aangericht.
– Bij niet juist gebruik cq niet netjes achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

Klachten:
Ondanks alle zorgen van Recreatieoord Hippique kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u direct ter plaatse met de directie door te nemen teneinde deze in de gelegenheid te stellen om e.e.a. naar wens op te lossen.